| home | contact | nieuw/wijzig adres |
 
bedrijvengids
alles over trouwen
» Artikelen
» Tips
» Inspiratie
» Specials
» Trends
   » Archief
trouwnieuws
trouwdatum prikken
stappenplan
 
home » alles over trouwen » trouwlocatie » artikelen » De kerkelijke huwelijksceremonie »

De kerkelijke huwelijksceremonie

Iedere religieuze huwelijksceremonie heeft min of meer dezelfde opbouw. Wat deze opbouw is en op welke onderdelen jullie invloed hebben, lees je in dit artikel.

Het is verstandig ruim van tevoren een afspraak met de voorganger van jullie huwelijk, de pastoor of de dominee, te maken. Een goed moment hiervoor is ongeveer 3 maanden van tevoren. De daaropvolgende periode geeft jullie de gelegenheid om op een rustige wijze in te gaan op de inhoudelijke voorbereiding van het kerkelijk huwelijk. Er vinden in die periode enkele gesprekken plaats over het huwelijk en jullie geloof. Daarnaast maken jullie afspraken over de inhoud van de ceremonie wat betreft teksten en liederen.

Opbouw Katholieke huwelijksvoltrekking
De opbouw van de Katholieke huwelijksvoltrekking is meestal als volgt:

Opening van de dienst:
 • Muziek of zang
 • Welkomstwoord
 • Besprenkelen bruidspaar met wijwater
 • Gebed om vergeving
 • Openingsgebed
Dienst van het woord:
 • Eerste lezing
 • Muziek of zang
 • Evangelielezing
 • Homilie (de pastoor legt uit wat de heilige woorden op deze dag betekenen)
 • Geloofsbelijdenis
De huwelijkssluiting:
 • Inleiding
 • Ondervraging
 • Trouwbelofte
 • Kerkelijke bevestiging
 • Zegening en uitwisselen ringen
 • Overige symboliek
 • Muziek en zang
 • Voorbeden
Aanbrengen van brood en wijn:
 • Gebed over brood en wijn
 • Groot dank- en lof gebed
 • Onze Vader
 • Huwelijkszegen
 • Vredeswens
 • Communie (delen brood en wijn)
 • Slotgebed
Einde van de dienst:
 • Zegen en zending
 • Muziek of zang
De religieuze liederen en teksten kunnen jullie zelf, in overleg met de pastoor, kiezen. Ook zal de pastoor altijd jullie persoonlijke levensverhaal in de huwelijksviering betrekken.

Tip: Vraag bij het eerste contact met de pastoor informatie over de bestaande initiatieven rond de huwelijksvoorbereiding of voorbeelden van huwelijksvieringen. Dit kan je helpen ideeën op te doen om jullie eigen kerkdienst vorm te geven

Opbouw Protestantse huwelijksvoltrekking
De opbouw van de Protestantse huwelijksvoltrekking bestaat grofweg uit de volgende onderdelen:
 • Het zingen van enkele liederen
 • Lezen van 1 of meer bijbelgedeeltes
 • Korte preek of overdenking
 • Bevestiging van het huwelijk met behulp van een huwelijksformulier (uiteenzetting van wat het kerkelijk huwelijk precies inhoudt en waarom het is ingesteld)
 • Wisselen van de ringen
 • Huwelijkscollecte (meestal voor een goed doel)
 • Uitreiking van de trouwbijbel
 • Zegen (1 voor het bruidspaar, 1 voor alle aanwezigen)
Net als bij de Katholieke viering, kunnen jullie de religieuze liederen en teksten zelf, in overleg met de dominee, kiezen. Ook zal de dominee altijd jullie persoonlijke levensverhaal in de huwelijksviering betrekken.

Persoonlijke toespraak
Net als bij het burgerlijk huwelijk zal een persoonlijke toespraak deel uitmaken van zowel de Katholieke als de Protestantse huwelijksvoltrekking. In de voorbereidingsgesprekken die jullie met de pastoor of dominee hebben zal uitgebreid aandacht besteed worden aan jullie persoonlijke levens en jullie normen en waarden. Onderwerpen die ter sprake zullen komen in de voorbereidingsgesprekken:
 • Wat waren belangrijke momenten in jullie leven?
 • Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
 • Wat maakt jullie relatie zo bijzonder?

 • Wat is voor jullie het meest kostbare in jullie liefde
 • Wat betekent het geloof voor jullie?
 • Waarom is het voor jullie zo belangrijk om voor de kerk te trouwen?
De voorganger van jullie huwelijksviering zal op basis van wat jullie hem verteld hebben een persoonlijke toespraak voorbereiden, uiteraard zal deze persoonlijke toespraak verweven worden met religieuze elementen.

Liederen
Jullie zijn vrij in de keuze van de religieuze liederen. Sommige liederen zijn uiteraard meer geschikt dan andere, maar hierover kan jullie voorganger jullie goed adviseren. De meeste parochies hebben speciale liederboeken die jullie in kunnen zien, dit zal de keuze aanzienlijk vergemakkelijken.

In de meeste gevallen is het ook mogelijk niet-religieuze liederen in de kerkelijke huwelijksviering te betrekken. Wanneer jullie bijvoorbeeld een nummer hebben dat erg speciaal voor jullie is, kan dit een huwelijksvoltrekking erg persoonlijk maken. Overleg wel altijd eerst met de kerkvoorganger, niet alle nummers zullen namelijk vanwege de tekst geaccepteerd worden.

Teksten
Elke kerkparochie heeft standaard huwelijksboekjes met daarin bijbelse teksten die toepasselijk zijn voor de huwelijksviering. Jullie kunnen echter ook zelf teksten kiezen, hiermee maak je de huwelijks-voltrekking persoonlijker. De voorganger kan jullie helpen met het kiezen van de teksten die voor jullie goed voelen.

Muziek
In de kerk is meestal een organist aanwezig die voor de muzikale begeleiding zorgt. Jullie kunnen er ook voor kiezen zelf voor live muziek te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een zanger of zangeres, zangduo, een muzikant of zelfs een heel koor (lees over muzikale begeleiding tijdens de huwelijksplechtigheid ook de pagina muziek en entertainment).

Overleg wel altijd met de voorganger van jullie huwelijk, want het kan zijn dat niet alles mogelijk is of toegestaan wordt in de kerk van jullie keuze.

Toespraken
Het is mogelijk persoonlijke toespraken door bijvoorbeeld familieleden of goede vrienden in te passen in de kerkdienst. Het kan jullie huwelijksvoltrekking erg bijzonder en nog persoonlijker maken, wanneer een voor jullie belangrijk persoon jullie toespreekt of bijvoorbeeld een gedicht voorleest. Check wel altijd of iemand in de kerk wil en durft te spreken, het is namelijk niet voor iedereen weggelegd.

Bespreek de plannen ook altijd met jullie voorganger.

Etiquette in de kerk
Volgens de etiquette hebben de gasten al voordat het bruidspaar arriveert bij de kerk binnen plaats genomen. De dames zitten links en de heren rechts. De ouders van de bruidegom nemen plaats aan de rechterkant van de kerk, waar hun zoon ook zal staan tijdens de huwelijksvoltrekking. De ouders van de bruid nemen plaats aan de linkerkant, zodat zij achter hun dochter zitten tijdens de plechtigheid.

Wanneer de bruid traditioneel wordt weggegeven door haar vader, spreekt het voor zich dat de vader pas later plaats neemt aan de linkerkant.

Bij het verlaten van de kerk is de volgorde van de stoet als volgt: het bruidspaar verlaat als eerste de kerk, gevolgd door de ouders van het bruidspaar, de getuigen, de broers en zussen, de grootouders en tot slot andere familie en vrienden.

Het weggeven van de bruid
Eén van de mooiste tradities van de huwelijksplechtigheid is toch wel het weggeven van de bruid door haar vader. De bruidegom staat voor in de kerk of het stadhuis en wacht daar zijn bruid op. De gasten vormen samen een erehaag door te gaan staan op het moment dat de bruid en haar vader de kerk betreden. De bruid wordt door haar vader aan zijn arm naar het altaar begeleid en symbolisch 'weggegeven' aan haar bruidegom. Voor velen is dit een emotioneel moment.

Ter inspiratie: foto's met betrekking tot de religieuze huwelijksceremonie.

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Ga dan naar de homepage van de rubriek huwelijksceremonie religieus

Gerelateerde artikelen:
» Wel of niet trouwen voor de kerk?
» Katholiek VS Protestants
» Help! Ik heb geen geloof
» Hertrouwen in de kerk
» Homohuwelijk in de kerk?
» Kerk kiezen
» Freelance pastors
» (Live) Muziek voor de kerk en de trouwlocatie
» Populaire huwelijksnummers
» Trouwen en het Hindoeïsme
» Trouwen en het Jodendom

Gerelateerde specials:
» De trouwlokatie
» De trouwambtenaar
» Trouwgeloftes en rituelen
» Het moment!
» Wat wordt er van mij verwacht als getuige?

Bedrijvengids:
» Alle bedrijven op het gebied van huwelijksceremonie religieus

» Deel je bruiloft en win leuke prijzen.

Héél véél trouwkaarten!